Volg ons op facebook

Reglement 2023Reglement zeepkistenrace vzw De Bunker

Zaterdag 26 augustus 2023 van 11 tot 19 uur

Inschrijving:

Inschrijven gebeurt door een e-mail te sturen naar inschrijvingenzeepkistenrace@gmail.com  met daarin de volgende gegevens en dit ten laatste op 15 augustus.  

               °Teamnaam:

               °Naam verantwoordelijke contactpersoon:

               °gsmnummer en e-mailadres verantwoordelijke contactpersoon:

               °naam vereniging of natuurlijke persoon:

               °leeftijdscategorie:   7j.-12j.  -  12j.-16j.  -  +16j.

Inschrijvingsgeld: €20 per zeepkist

Parcours:

De start van de race ligt op het hoogste punt van Oedelem berg, in de “Weg naar Sint-Kruis” . De finish ligt net achter de bocht beneden aan Oedelem berg richting Sijsele

 

Aansprakelijkheid organisatie:

- Deelname aan de zeepkistenrace is geheel op eigen risico van de deelnemers. De deelnemers zijn verplicht een eigen familiale verzekering te hebben. De organisatie in niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel aan derden/toeschouwers van de race.

- De organisatie in niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of opgelopen letsel van de deelnemers van de race.

 

Veiligheid:

- De zeepkist mag geen gevaar vormen voor de deelnemers, toeschouwers en organisatie van de zeepkistenrace.

- Alle inzittenden van de zeepkist zijn verplicht gebruik te maken van beschermende kledij ( lange broek, lange mouwen, gesloten schoeisel), en een helm te dragen tijdens de race.

- Het is ten strengste verboden om als bestuurder of inzittende deel te nemen aan de race onder invloed van alcohol, verdovende middelen of illegale drugs. De leden van de organisatie kunnen om de vermelde deelnemers uit de race halen en/of het team te diskwalificeren.

 

Technische vereisten:

- De zeepkist moet over minimaal 3 wielen beschikken die gedurende de hele race de grond raken.

- De zeepkist moet beschikken over een degelijke stuurinrichting.

- De zeepkist is maximaal 5 meter lang, 2 meter breed en 2 meter hoog.

- De zeepkist moet voorzien zijn van een goede rem, voetsteunen voor alle inzittenden.

- De zeepkist mag geen uitstekende elementen bevatten die een gevaar vormen voor de deelnemers, toeschouwers, en de organistoren.

- De zeepkist mag niet aangedreven worden . Verbrandings- of elektromotoren zijn niet toegelaten evenmin aandrijving door menselijke inspanning ( trappers en dergelijk). Windzielen zijn wel toegelaten.

Inspectie zeepkisten:

De zeepkisten moeten voor de race worden gekeurd door de daarvoor bevoegde leden van de organisatie. Dat kan vanaf 08 uur de dag zelf. Teams die hun zeepkist niet laten keuren voor de race, los van het feit of de zeepkist.

Wie al dan niet voldoet aan de technische en veiligheidsvereisten, verliest hoe dan ook startrecht in de zeepkistenrace.

Indien de zeepkist in de eerste keuring niet voldoet aan de technische en/of veiligheidsvereisten krijgen de teamleden tijd om hun zeepkist conform de reglementen in orde te brengen. Zij moeten dan op eigen initiatief en voor de aanvang van de race de organisatie verzoeken om een tweede keuring. Indien de zeepkist voldoet aan de reglementen mag de zeepkist van start gaan in de race. Indien ook na de tweede keuring de zeepkist niet voldoet aan de vereisten, verliest de zeepkist en het team in kwestie startrecht in de race. Na een geslaagde keuring krijgen de deelnemers een nummer dat goed zichtbaar op de voorkant van de zeepkist moet bevestigd worden.

Indien de leden van de organisatie voor of tijdens de race vaststellen dat de zeepkist niet (meer) voldoet aan de vereisten, heeft de organisatie het recht om de zeepkist uit de race te halen.

Racereglement:

- De zeepkist mag meerdere deelnemers aan boord meenemen.

-Teams zorgen er zelf voor dat hun zeepkist aan de start staat voor aanvang van hun rit.

- Het uit de race halen houdt in dat de eventueel al behaalde racetijd en originaliteitbeoordeling van de zeepkist behouden blijven meetellen in het eindresultaat. Maar de zeepkist en deelnemers mogen niet meer racen. Diskwalificatie houdt in dat het desbetreffende team uit de eindresultaten geschrapt worden.

- Al naargelang het aantal deelnemende ploegen zal er bepaald worden hoeveel rondes gereden worden.

- Over de vaststelling van de geregistreerde racetijden door de jury is geen discussie mogelijk. Al hun beslissingen zijn niet aanvechtbaar.

- Het is toegelaten om speciale effecten te monteren op de kist of door de inzittende deelnemers van de zeepkist te laten gebruiken. Deze effecten mogen evenwel geen extra aandrijving geven. Deze effecten mogen op geen enkele wijze de veiligheid van de deelnemers, toeschouwers of leden van de organisatie in gedrang brengen.

- Tijdens de keuring en tijdens de race worden de deelnemende teams gequoteerd op originaliteit.

- Alle racewagens moeten  door de teams zelf terug meegenomen worden. Indien er zeepkisten of onderdelen ervan achterblijven op of langs het parcours, laat de organisatie die op kosten van het betrokken team ophalen en vernietigen.

Prijzen:

Snelheid: De jury deelt een prijs uit voor de snelste van {7jaar tot 12 jaar}, {12 jaar tot 16 jaar} en {16 jaar+}.

Originaliteit: Tijdens de keuring en tijdens de race worden de deelnemende teams gequoteerd op originaliteit, de jury deelt een prijs uit voor de origineelste van {7jaar tot 12 jaar}, {12 jaar tot 16 jaar} en {16 jaar+}.

Pechvogel: Voor de pechvogel van de dag zal er ook iets voorzien worden De jury deelt een prijs uit voor de pechvogels van {7jaar tot 12 jaar}, {12 jaar tot 16 jaar} en {16 jaar+}.

Catering:

De organisatie zal instaan voor de catering, er zal voldoende mogelijkheden zijn om te eten en te drinken. Het is verboden om eigen drank of eten te nuttigen op het festivaldomein

Contact gegevens:

Algemene coördinatie: Stefaan Deroo 0495/51 31 56

Bij inschrijving verklaren de deelnemers zich akkoord met dit reglement.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dialooginhoud